?

Grant Penttinen

2023 | MN: Chanhassen
686 |
Recruit Calendar
Trackable Events
NAL Summer Tourney
Jul 23-24 '22
DE: Milford
   
   
 
NXT Philly Summer Invitational
Jul 9-10 '22
PA: Downingtown
   
   
 
Crab Feast
Jun 25-26 '22
MD: Bel Air
   
   
 
Great Pumpkin Shootout
Oct 16-17 '21
MN: Blaine
   
   
 
NXT Philly Summer Invitational
Jul 10-11 '21
PA: Downingtown
   
   
 
Prime Time Summer Invitational
Jul 7-8 '21
NY: Middletown
   
   
Crab Feast
Jun 26-27 '21
MD: Bel Air
   
   
 
maybe attending; confirmed attending.